start p??ytki ceramicznetubadzin
0.00 PLN
TWÓJ KOSZYK

Aranżacje

TUBADZIN

Ceramika Tub?dzin to jeden z czo??owych producentów p??ytek ceramicznych. Firma dba o wysok? jako??? produktów, dokonuj?c systematycznych bada?? prowadzonych przez zak??adowe laboratoria, specjalistów z Instytutu Szk??a Ceramiki z Warszawy oraz niezale??ne instytucje w??oskie i hiszpa??skie. Jako??? wyrobów Ceramiki Tub?dzin gwarantuj? nowoczesne i sprawdzone urz?dzenia pochodz?ce od wiod?cych producentów ??wiatowych takich jak : Sacmi, Cimes czy te?? Barbieri & Tarozzi. W ofercie Ceramiki Tub?dzin, oprócz serii rustykalnych i tradycyjnych, znale??d?? mo??na produkty o nowoczesnym wzornictwie. Firma znalaz??a bowiem pomost pomi?dzy tradycj?, a zmianami, które dla niej s? równie inspiruj?ce. To wszystko powoduje, ??e klientami Ceramiki Tub?dzin s? osoby, które „ze smakiem” urz?dzaj? swoje mieszkanie.


STRONA PRODUCENTA:
Kolekcje
Udanydom.pl © 2009 projekt i wykonanie CMC